dimecres, 3 de febrer de 2010

Recull de bones pràctiques

Aquest curs no podré editar cap "butlletic" però sí que us posaré al corrent d'algunes bones pràctiques que s'estan fent a l'escola.

Us envio alguns bons exemples de bones pràctiques que estan fent els nostres companys:


http://finismundi2eso.wikispaces.com/ 2on ESO Carmen Simón Castellano
Un bona manera de treballar un llibre amb els alumnes, motivar la seva lectura i profundizar en diferents aspectes. Els alumnes de tot 2n d'ESO han elaborat per grups presentacions que han penjat a internet i que després han penjat a la wiki del curs. Inclou un recull visual del vocabulari nou del llibre Finis Mundi i continguts treballats a classes d'Història.

http://historia2nbtx.wikispaces.com/ 2on Btx Història Luís Domingo
Aquesta wiki és fruit del treball co·.laboratiu dels alumnes juntament amb el professor. Recull tant els apunts sobre els diferents temes del currículum com presentacions, vídeos i eixos cronològics. Apart de la varietat d'eines que ofereix m'ha agradat que no és únicament el professor el que aporta la informació sino són també els alumnes que al cap i a la fi són els que han d'aprendre.http://sites.google.com/site/peoplelogies/ Btx Sociologia i Psicologia A.Milán MCruz
Una wiki on es troba informació i continguts propis de la matèria de sociologia i psicologia i treball d'alumnes com: presentacions i resolució de casos pràctics
http://esoej23.blogspot.com/   Paqui G. Xavier C i equip USEE
El super equip dels profes de la USEE han començat aquest bloc on inclouen activitats del alumnes i recursos pels profes.